ICATA PL EN

Aktualności
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 2017
Data dodania: 2017-06-30

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na wniosek członków Zarządu, odbyło się dnia 22 czerwca br. w Gdańsku. Podsumowano dotychczasowe, ponad półtoraroczne przedsięwzięcia stowarzyszenia. Celem zebrania było uregulowanie kwestii związanych ze zmianami zapisów w statucie.

Zmiany w statucie dotyczyły zmiany nazwy stowarzyszenia w związku z faktem, że znak towarowy ISAT integralnie powiązany z nazwą nie był własnością stowarzyszenia. Ponieważ wykupienie praw własności do znaku przekraczały możliwości finansowe stowarzyszenia, uczestnicy zebrania jednogłośnie zaakceptowali propozycję zmiany na Międzynarodowe Stowarzyszenie Trychologii Klinicznej i Estetycznej.

Kolejna zmiana dotyczyła zmiany miejsca siedziby stowarzyszenia. Głównym powodem przeniesienia siedziby z Warszawy do Ośrodka Medycznego Medistica w Krakowie jest możliwość prowadzenia działalności statutowej w budynku medycznym oraz codzienna obecność członka Zarządu w nowej siedzibie.

Ostatnią kwestią zmiany w statucie były kryteria, jakie powinien spełniać kandydat na członka naszego stowarzyszenia. Zgodnie z uchwałą będą to osoby posiadające:

  • wykształcenie medyczne (lekarz lub lekarz dentysta),
  • paramedyczne (pielęgniarka, pielęgniarz, położna, fizjoterapeuta, ratownik medyczny)
  • lub posiadający wyższe wykształcenie kosmetologiczne.

W uzasadnionych przypadkach do grona członków mogą zostać przyjęte inne osoby po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku i zaakceptowaniu przez Zarząd Stowarzyszenia.

W związku ze zmianą nazwy stowarzyszenia, dotychczasowi członkowie Międzynarodowego
Stowarzyszenia Trychologii Estetycznej ISAT z aktualnie opłaconymi składkami członkowskimi
z dniem 22 czerwca br. automatycznie stali się członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia
Trychologii Klinicznej i Estetycznej.


« Wróć