ICATA PL EN

Aktualności
Sprawozdanie z działalności ISAT 2016
Data dodania: 2017-02-09

Międzynarodowe Stowarzyszenie Trychologii Estetycznej ISAT zostało założone w dniu 23 października 2015 roku w Czosnowie, w którym udział wzięło 35 osób reprezentujących najróżniejsze dziedziny naukowe.

W tym dniu został wybrany na czteroletnią kadencje 5 osobowy Zarząd w osobach:

 • Kinga Jach-Skrzypczak – Prezes
 • Magdalena Ciupińska – Członek Zarządu
 • Ilona Kiraga – Członek Zarządu
 • Jerzy Kolasiński – Członek Zarządu
 • Michał Kiciński – Skarbnik

W pierwszych miesiącach swojej działalności priorytetem członków Zarządu było przygotowanie niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o rejestracje w Krajowym Rejestrze Sądowym w Warszawie.

W dniu 16 lutego 2016 roku nasze stowarzyszenie postanowieniem Sądu Rejonowego dla miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zostało zarejestrowane pod numerem 0000602363, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej.

Ponadto, w dniu 1 kwietnia 2016 r. do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie złożono wniosek o wpis naszego stowarzyszenia do rejestru instytucji szkoleniowych.

Z innych działań organizacyjnych należy wymienić zgłoszenie zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, podpisanie umowy z Biurem Rachunkowym EFKA, założenie rachunku bankowego w ING Bank Śląski oraz założenie strony Internetowej i konta na facebooku.

W 2016 roku członkowie Zarządu odbyli cztery spotkania, z czego tylko na dwóch było quorum. W trakcie tych spotkań zostały wypracowane kolejne procedury działania ISAT i podjęte uchwały takie jak: zakresy obowiązków dla poszczególnych członków Zarządu, regulamin przyjmowania i odwoływania członków, tymczasowy regulamin prowadzenia szkoleń.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zostało przyjętych w poczet członków zwyczajnych 40 członków.

Zgodnie ze statutowymi celami stowarzyszenie w 2016 roku zorganizowało i brało udział w następujących przedsięwzięciach:

 1. Sesji Trychologicznej w trakcie Międzynarodowych Targów i Konferencji LNE
  w dniach 16-17 kwietnia 2016 r. w Krakowie.
 2. Międzynarodową Konferencje pt „Wyzwania w Trychologii Estetycznej”
  w dniach 23-24 września 2016 r. w Warszawie.
 3. Przeprowadziło dwa kursy 1 stopnia organizowane
  w dniach 9-10 lipca 2016 r,
  oraz 17-18 lipca 2016 r. w Warszawie.
 4. Stoisko promocyjne w trakcie Międzynarodowych Targów i Konferencji LNE
  w dniach 5-6 listopada 2016 r. w Krakowie.

W związku z rezygnacją z pracy na rzecz Naszego stowarzyszenia czterech członków Zarządu w osobach: dr.n.med. Jerzy Kolasinski, prof. nadzw. dr n. med. Magdalena Ciupińska, Ilona Kiraga i Michał Kiciński, nasze stowarzyszenie nie może kontynuować swojej działalności do momentu wyboru nowych władz.

Na początku roku 2017 zostanie zorganizowane Walne Zgromadzenie członków ISAT, na którym zostaną wybrane nowe władze stowarzyszenia.

Prezes Zarządu
Kinga Estera Jach-Skrzypczak


« Wróć